Anarkist marsch

INNEHÅLL NR 2
Ledare

Konflikten i Liverpool
slut

Rödrävens krönika

Skiten sitter lika hårt
under kläder som är nya

Katrineholmarnas dåliga
förtroende för polisen

Kurdistan

Anarkist-marsch

Kampen för klassen

Nyheter & Notiser
- lokalt

Notiser - nationellt
& internationellt

Välfärdsvisa

(mel: Socialisternas marsch)

Vi veta vår väg och vi veta vårt mål, där marschen av oss skall gå fram.
Mot hinder vi resa vår vilja av stål, ty rygga tillbaka är skam, och aldrig vi tröttna, fast vägen är svår, som leder till frihet och vår.

Kamrater, vi samlas och länkas ihop av tron, att vi segra en gång.
På frihet vi höja vårt skallande rop, -om frihet skall sjunga vår sång.
Vi gå som i fjättrar. Snart resa vi oss och fjättrarna spränga vi loss.

Vi föddes till världen och världen oss bjöd att träla för andra, men vi ha tröttnat att leva i svält och i nöd. Vi kunna ej slavar förbli! Vi blygas att veta som människor, hur vi sämre behandlas än djur.

De händer, som valkats i möda och id, ej räckas att tigga om lön, men -gäller det! -kunna de knytas till strid, och striden blir härlig och skön! Ty rätt är att slåss, när som penningamakt vår rätt har med bojor belagt.

Vi vilja istället för mörker ha ljus. Vi veta, att livet är rikt. Vi gå dock i armod. -Kamrater i blus, hur kunna vi tåla väl slikt?
Ack, söner och döttrar av träldom, -vår jord oss bjuder sitt dukade bord!

Vår lära är inte en blå fantasi av tomma och frasgranna ord. En dröm är den dock, som skall verklighet bli med frihet och rätt på vår jord.
Den drömmen ger styrka och märg åt vårt hopp, att snart skall vi resa oss opp.
Var man, som får slava i armod och brist, var kvinna som härjas i nöd! -stig in i vår här som en sann anarkist och kämpa för frihet och bröd!
Ty inget man vinner, om inget man vill och reser sig upp att slå till.

Vi fattiga äro, men rika på hopp: vår seger är given till slut, så sant som ur spädaste, vårfrusna knopp den fagraste blomma slår ut.
Det är anarkismens, vår kärleks, idé att frihet åt människorna ge!

Victor Arendorff.

(ur socialistiska kampsånger utgiven på Brand förlag 1918 )