Konflikten i
Liverpool slut


INNEHÅLL NR 2
Ledare

Konflikten i Liverpool
slut

Rödrävens krönika

Skiten sitter lika hårt
under kläder som är nya

Katrineholmarnas dåliga
förtroende för polisen

Kurdistan

Anarkist-marsch

Kampen för klassen

Nyheter & Notiser
- lokalt

Notiser - nationellt
& internationellt

Välfärdsvisa

-nederlag för hamnarbetarna och hela den samlade arbetarklassen

text A.Eriksson

Efter två år och fyra månader gav de kämpande hamnarbetarna i Liverpool upp och accepterade hamnbolagets erbjudande att få en ersättning på 28 000 pund, ungefär 300 000 svenska kronor. Detta erbjudande har flera gånger tidigare avvisats och man har hela tiden krävt att få jobben tillbaka.
Upptakten till konflikten började redan 1989 då Tory-regeringen avskaffade en lag som gav hamnarbetarna ett visst anställningsskydd och inflytande i hamnarna. Hamnbranschen avreglerades och i stort sett all facklig verksamhet krossades. De tillfälliga anställningarna ökade samtidigt som arbetsstyrkan minskade trots att hamnbolaget gjorde stora vinster. Arbetsbelastningen och övertiden ökade samtidigt.

När några arbetare godtyckligt avskedades av hamnbolaget MDHC (Mersey Docks Harbour Company) 1995 gick 80-talet hamnarbetare ut i strejk. De övriga hamnarbetarna ställde sig genast solidariska och vägrade kliva över kamraternas ”picket line” för att jobba. TGWU, det brittiska transportarbetar facket uppmanade alla att återgå till arbetet då konflikten ansågs som olaglig då inget konfliktvarsel lagts före stridsåtgärden.

500 hamnarbetare avskedas

Den 29 september avskedas de ca 500 hamnarbetarna och bolaget anlitar genast strejkbrytare. Blockaden mot hamnen fortsatte och man krävde att alla skulle bli återanställda, men hamnbolaget vägrade och sedan dess har konflikten varit låst. TGWU och dess ordförande Bill Morris har under konflikten varken givit hamnarbetarna officiellt fackligt stöd eller någon form av ekonomiskt understöd. Bill Morris har hävdat att staten skulle kunna beslagta fackets fonder om de ställt sig solidariska med sina egna medlemmar, hamnarbetarna.

Labour svek

När Labour vann det brittiska parlamentsvalet förra året började hamnarbetarna hoppas på en politisk lösning av konflikten, dels med tanke på statens roll som delägare i hamnbolaget (15% av aktiekapitalet) dels för att Labour säger sig företräda den brittiska arbetarklassen. Men Labour har varken tagit ansats till detta eller till att avskaffa de antifackliga lagar den förra Tory-regeringen infört. Svikna av sina egna organisationer sökte hamnarbetarna istället internationellt stöd.
Runt om i världen vidtogs sympatiåtgärder, främst blockerades gods från rederierna ACL och CAST som trafikerar Liverpools hamn. Det har samlats in pengar och ordnats med stöddemonstrationer och fester. Ett antal internationella hamnarbetarkonferenser har också hållits på Liverpool arbetarnas initiativ.
Hamnbolagets vinster sjönk rejält, aktierna sjönk och det såg ett tag ut som om hamnbolget skulle få ge vika. Men till sist sjönk också stridsviljan hos hamnarbetarna, nedslagna av de dåliga förhållandena de tvingats att leva under (flera av familjerna hotades av vräkning).

"judas money"

Hamnbolaget erbjöd något som i Liverpool kom att kallas ”judas money” dvs. bolaget erbjöd en summa pengar till dem som gav upp kampen och erkände sig avskedade. Bolaget skulle ju sedan kunna återanställa de som inte ansågs som fackliga bråkstakar. Några valde att ta pengarna och ge upp och det skapade en viss splittring och irritation hos dem som inte ville ge upp. Så på ett stormöte bland hamnarbetarna den 26 januari i år fattades beslutet. Efter en två timmar lång debatt voterades det och majoriteten var för att avsluta konflikten, dock hade fortfarande en tredjedel åsikten att inte ge upp. Den två år och fyra månader långa konflikten slutade i nederlag för arbetarna.

FÖRLUST för hela arbetarklassen

Även i Katrineholm har stödet för hamnarbetarna varit stort. I förra numret av Klasskampen berättade vi om Karlslundsfestivalen som arrangerats till stöd för hamnarbetarna. Även flygbladsutdelning och insamling av pengar på stadens torg har genomförts. Sammanlagt har under den långa konflikten insamlats omkring 5000 kronor av solidariska kamrater. Sorgen var därför stor även här när beskedet om nederlaget kom oss till handa, detta med tanke på att detta inte bara var en strid för hamnarbetarna i Liverpool utan också i hög grad en strid för hela arbetarklassen. Vi har med detta klivit ett steg tillbaka för marknadskrafterna och kapitalet och kommer nu att få se fler attacker på den fackliga föreningsrätten och exempelvis anställningstryggheten. Även här i Sverige och även här i Katrineholm. Trots nederlaget har dock konflikten fört något bra med sig, nämligen att den internationella solidariteten har satts på prov och visat att den är stor trots de stora arbetarorganisationernas svek.

redaktören