Välfärdsvisa

INNEHÅLL NR 2
Ledare

Konflikten i Liverpool
slut

Rödrävens krönika

Skiten sitter lika hårt
under kläder som är nya

Katrineholmarnas dåliga
förtroende för polisen

Kurdistan

Anarkist-marsch

Kampen för klassen

Nyheter & Notiser
- lokalt

Notiser - nationellt
& internationellt

Välfärdsvisa

Det är en tid som nu tar vid
där politik är hyckleri
och idealen har bytts ut mot apati
för här lever man så gott man kan
på smulor av vår prakt
medans makten skickar välfärden på slakt

Du går på AMU och ALU
som är regeringspolitik
ett sätt att få en vacker statistik
-gräv en grop och gräv igen den
så är jobbproblemet löst
så seriöst och fabulöst ambitiöst

Ja, du är bostadslös och arbetslös
och lever vind för våg
du flyr din verklighet med någon drog
men någon dag så hoppas jag
att alla ni förstår
att apatin strör salt i era sår