Förtroendet för polisen alltjämt dåligt
INNEHÅLL NR 2
Ledare

Konflikten i Liverpool
slut

Rödrävens krönika

Skiten sitter lika hårt
under kläder som är nya

Katrineholmarnas dåliga
förtroende för polisen

Kurdistan

Anarkist-marsch

Kampen för klassen

Nyheter & Notiser
- lokalt

Notiser - nationellt
& internationellt

Välfärdsvisa

Statistiska centralbyrån har på uppdrag av länspolismästaren Lars Myrberg genomfört en undersökning angående katrineholmarnas förtroende för polisen. Undersökningen visar att förtroendet har sjunkit drastiskt sedan 1995.
Lars Myrberg säger sig inte vara oroad trots detta och det är väl inte annat att vänta., för när har polisen erkänt sina brister och fel. Undersökningen gjordes 1997 och den nya polisorganisationen och ihopslagningen av distrikt var då inte aktuell och kan därför inte vara orsak till de dåliga siffrorna. Efter den senaste tidens debatt om polisens pronazistiska stämpel, olika övergrepp, rasistiska språkbruk etc. borde förtroendet ha sjunkit avsevärt mer sedan denna undersökning gjordes.

Katrineholmarnas dåliga förtroende för polisen

Statistiska central-byråns undersökning av Katrineholmarnas förtroende för polisen visar på ett praktfullt förakt för ordningsmaktens arbete.
Detta glädjer tidningen Klasskampen då polisens främsta uppgift är att försvara det rådande systemet och att skydda överklassens pengar och egendomar.

I Katrineholm har inget massmedialt fokus riktats på polisbrutalitet och övergrepp, men vi som blivit utsatta för det vet att det i högsta grad även existerar i en liten stad som Katrineholm.
Under åren 91-95 fanns en livlig anarkiströrelse i staden och då skedde en systematisk förföljning av de aktivister som var organiserade i den autonoma rörelsen KAF. Det handlade om allt ifrån godtyckliga gripanden enligt LTO och LOB (utan att de utsatta ej varit berusade eller uppträtt störande) till flera fall av misshandel, både i patrullbilar och i polishuset. Om detta var en centralt beordrad strategi mot den nationella anarkiströrelsen och AFA eller om Katrineholms polismästare under dessa år skall stå till svars för detta agerande -kommer vi nog aldrig att få svar på. Vi vet att polisen alltid har och kommer att använda fascistoida metoder för att hävda de rikas makt över oss vanliga människor. Detta är ju en grundsten i det kapitalistiska samhället vi lever i idag.

Polisbrutalitet lönar sig inte i längden.

SCB:s siffror är nog i dagens läge att betrakta som allt för ”positiva” till Katrineholmspolisen om man ser till de senaste månadernas avslöjanden om storstadspolisens förehavanden iform av brutala övergrepp på oskyldiga medborgare, det rasistiska språkbruket och deras pronazistiska stämpel de dragit på sig då de i åratal skyddat nazisterna och dess verksamhet Debatten som följde på dessa avslöjanden, så även här i Katrineholm, torde ha försämrat Katrineholmarnas förtroende för polisen än mer........

L.Hallmark

LTO-lagen om tillfälligt omhändertagande
LOB-Lagen om berusade personer