Kurdistan

INNEHÅLL NR 2
Ledare

Konflikten i Liverpool
slut

Rödrävens krönika

Skiten sitter lika hårt
under kläder som är nya

Katrineholmarnas dåliga
förtroende för polisen

Kurdistan

Anarkist-marsch

Kampen för klassen

Nyheter & Notiser
- lokalt

Notiser - nationellt
& internationellt

Välfärdsvisa

-landet med 25 miljoner invånare som ingen vill erkänna

Vad är Kurdistan?

Kurdistan är ett sammanhängande landområde i mellersta östern med en yta på ca 500 000 km2. Det ligger inom de fyra staterna Turkiet, Irak, Iran och Syrien och har en befolkning på 25 miljoner människor. Men det kurdiska folket har ingen egen regering, inget parlament och ingen egen stat. I Turkiet existerar inte kurderna officiellt och i de tre andra länderna erkänns de i varierande grad beroende på den politiska situation som för tillfälllet råder i landet. Det finns också kurder i de före detta sovjet republikerna Azerbadjan, Georgien och Armenien och erkänns som minoritet med kulturella rättigheter.

Heta somrar

Kurdistans gränser utgörs av Taurusbergen i väster, den Iranska högplatån i öster, Araratberget i norr och Mesopotamiens slättland i söder. Landområdet domineras av berg och skoglösa högplatåer. Bara 14% av Kurdistans yta är skogsbeklädd jämfört med 57% av Sveriges. Kurdistan har ett inlandsklimat med långa heta somrar och korta kalla vintrar och eftersom delar av landet ligger högt över havet, med bergstoppar upp till 4-5000 meters höjd faller mycket snö under vintern. De två stora floderna Eufrat och Tigris med bifloder rinner genom Kurdistan. Slättlandet är därför bördigt och omkring tre fjärdedelar av befolkningen lever av jordbruk. Man producerar vete, rist, tobak, bomull, frukt och grönsaker.

Fårskötsel är en annan inkomst källa. Köttet och ullen säljs vidare till respektive lands storstäder.Många av de sk. äkta mattorna är vävda av kurdiska kvinnor, men saluförs sedan i väst som pesiska eller turkiska mattor.

Mycket naturtillgångar

De Kurdiska bergen och slätterna är rika på mineraler och i samtliga delar utvinns olja. De största oljekällorna ligger i Kirkuk, Mosul och Khanquin i den Irakiska delen, Batman i den Turkiska, Kermanshah i den Irakiska och i Derek i den Syriska delen. Dessutom utvinns naturgas och järnmalm i Kirkuk och Suleimania i Irakiska delen och krom bly och zink i Turkiska delen. Kol, koppar, guld och silver har också påträffats. De mesta av naturtillgångarna ligger fortfarande kvar i de orörda bergen. Fortfarande finns 10% av världens oljetillgångar inom det kurdiska landområdet och trots detta har det kurdiska folkets situation inte förbättrats. Inkomsterna används istället för respektive centralregerings satsningar utanför Kurdistan. Ett av kurdernas i den kamp, som förts mot respektive regeringar under hela 1900-talet, har varit att få del av inkomsterna för att kunna höja befolkningens levnadsstandard.

Indoeuropeer och språket

Kurderna är ett indoeuropeiskt folk besläktat med perser, balucher och afghaner. Språket kurdiska tillhör den iranska språkgruppen och förhåller sig till persiska ungefär som svenska till tyska. De två kurdiska huvuddialekterna kallas i dagligt tal för kurmandji och sorani, alternativt nord och syd kurmandji. Kurmandji dialekten talas i huvudsak av kurder i de turkiska och syriska delarna samt i de norra delarna av irakiska och iranska kurdistan. Även kurder i de forna sovetrepublikerna talar Kurmandji. Sorani talas av kurder i irakiska och iranska kurdistan. Det finns också ett antal mindre dialekter, bl.a zaza och gorani. Turkiska är ett altaiskt språk och arabiska är ett semitiskt. De är de officiella språken i Turkiet, Irak och Syrien men har inga gemensamma rötter med det kurdiska språket. Kurdiska barn i Turkiet Irak och Syrien måste därför lära sig ett för dem helt främmande språk, när de börjar skolan.

forts. kommer lovar skribenten