------------------------------ 
INNEHÅLL NR 4
Reflexer

Klasskampen vs Internationalen

Arbetarägda företag?

Strejkersättning och klasskamp

Rädslan skapar tystnad på arbetsplatserna, del 1

Rädslan skapar tystnad på arbetsplatserna, del 2

Inga nya lekplatser åt de rika!

Mona Sahlin springer nyliberalismens ärenden

Aktivist riskerar 25 år

Protesterna växer i Grekland

Stålarbetare, anarkister och miljövänner i blockad

Nazister fick fängelse

Sport

PROTES-
TERNA VÄXER I GREKLAND
-------------------------------------------------------

GREKLAND. Den senaste tiden har ockupationer, strejker och demonstrationer avlöst varandra, fler och fler grupper höjer nu röster för att Grekland skall lämna EU. Regeringen svarar med kriminalisering och kronofogdar.


Ockupationerna av skolor och universitet i protest mot den EU-anpassning av utbildningsväsendet som regeringen bedriver ökar hela tiden, och nu beräknas c:a 1000 stycken vara ockuperade av de protesterande eleverna. Innan skolreformen antogs krävde studenterna att den skulle ändras, nu kräver de att den skall tas bort och att Grekland ska lämna EU.

De allra flesta lärarna stödjer studenterna och detta är de största skolprotesterna i Grekland sedan militärregimens dagar. Förutom att demonstrera och ockupera skolbyggnaderna har även eleveroch studenter nu börjat ägna sig åt att blockera biltrafiken i huvudstaden. Regeringen som vägrar att backa, svarar på skolstrejkerna genom att hota med kronofogden och att elevernas föräldrar kommer att bli ersättningsskyldiga för alla skador. De protesterande låter sig inte skrämmas och för att samordna aktionerna och få större tyngd bakom sina krav, har de ockuperade skolorna bildat en kommitté. Denna samordningskommitté har beslutat att de skall solidarisera sig med andra grupper i samhället och delta i den generalstrejk som är utlyst till den 15 december. Järnvägsanställda, tulltjänstemän, byggnadsarbetare, anställda inom rättsväsendet och kollektivtrafiken i Aten varit ute i olika konflikter som kraftigt skakat om det grekiska samhället. Nu har även bönder och pensionärer sällat sig till de protesterande massorna.

Bönderna, som hotar med nya vägblockader, lyckades nyligen samla över 30.000 personer till protestmöten i fyra olika städer. Regeringen har stoppat tulltjänstemännens strejk genom att få den kriminaliserad vid två tillfällen i domstol och därefter beslöt regeringen att ett "undantagstillstånd" skulle utfärdas. Detta innebar att vid fortsatt strejk skulle tulltjänstemännen kunna ställas inför militärdomstol och riskera att dömas till uppemot 10 års fängelse. Det mesta av protesterna riktas mot regeringens privatiseringar och EU-anpassning, vilket har lätt till att den allmänna opinionen nu börjar kräva att Grekland skall lämna EU. Frågan är hur länge den nuvarande regeringen kommer att kunna sitta kvar, om allt fler grupper i samhället solidariserar sig med varandra, och om protesterna fortsätter att växa.

 


< Föregående artikel | Hem | Nästa artikel >