------------------------------ 
INNEHÅLL NR 4
Reflexer

Klasskampen vs Internationalen

Arbetarägda företag?

Strejkersättning och klasskamp

Rädslan skapar tystnad på arbetsplatserna, del 1

Rädslan skapar tystnad på arbetsplatserna, del 2

Inga nya lekplatser åt de rika!

Mona Sahlin springer nyliberalismens ärenden

Aktivist riskerar 25 år

Protesterna växer i Grekland

Stålarbetare, anarkister och miljövänner i blockad

Nazister fick fängelse

Sport

STREJK-
ERSÄTTNING OCH KLASSKAMP
-------------------------------------------------------
Runt om i landet har det den senaste tiden pågått strejker på olika företag. Det har varit "vilda" strejker, punktstrejker, sympatistrejker m.m.


I många fall har strejkerna organiserats utan hjälp från de stora fackföreningarna och i vissa fall har t.o.m. facket fördömt strejkerna. Men att arbetarna går ut i strejk utan fackens hjälp är ett tecken på att arbetarna är beredda att kämpa för att behålla jobben och att försvara arbetsrätten. Det visar att många arbetare är beredda att förlora lite pengar på kort sikt för att tjäna på det i det långa loppet.Byggnads höjer strejkersättningen till 650 kr/dag. Det är en höjning med 65 kr och detta gäller från den 1 juli i år. Höjningen grundar sig troligen i den konflikt som uppstod tidigare i år då 20 byggnadsarbetare uteslöts eftersom de inte ville sympatistrejka med Målarna i och med deras avtalskonflikt med Fastigo. De arbetare som deltog i strejken, en eloge till dem, kommer att få den högre ersättningen retroaktivt.Strejkbrytarna vägrade deltaga i konflikten eftersom de ansåg att strejkersättningen var för låg.

Detta kan ju ses som tragiskt, att penningabegäret går före solidariteten med arbetskamraterna.

Klasskampen måste bygga på solidaritet även om man nu skulle förlora några slantar på köpet.

På lång sikt tjänar vi arbetare ändå på att gå ut i strid. Men självklart ska man väl inte bara kritisera strejkbrytarna eftersom beslutet om strejk inte gick ut på medlemsomröstning utan fattades av förbundsledningen, vilket är ett hot mot medlemsdemokratin, men det är väl nåt som många LO-förbund inte lägger så stor vikt vid. De som inte deltog i strejken uttryckte att de ändå stödjer målarnas krav, men att de var tvungna att i första hand tänka på sina familjer. Men även här kan man ju tycka att en strejk skulle gynna familjerna mer, i det långa loppet. Nu när ersättningen höjs så kanske strejker och sympatiåtgärder blir vanligare, för det lär nog behövas nu när arbetsrätten troligtvis kommer att försämras. Strejken är ett bra vapen att ta till när arbetsgivarna försöker urholka arbetarnas rättigheter på arbetsplatsen och i samhället. En höjning av strejkersättningen kan ju vara nåt för andra fackföreningar att ta efter. Många arbetare i olika förbund drar sig nog för att ta till stridsåtgärder just p.g.a. den låga ersättningen. Men, strejker ska inte bara vara ett vapen för högre lön utan det måste vara ett av de medel som vi arbetare använder oss av i kampen för det klasslösa samhället där vi slipper ogynnsamma avtal med giriga arbetsköpare. Det är ju ingen nyhet att arbetsköparna gärna vill splittra arbetarklassen genom att ställa olika arbetaregrupper mot varandra. Det är viktigt att vi arbetare ser att vi alla har ett gemensamt intresse i att bekämpa kapitalismen och att vi måste bli självständiga i kampen mot orättvisor, nedskärningar och försämringar i den sociala tryggheten.

Oavsett yrke så måste vi arbetare stå enade i den kampen.

 


< Föregående artikel | Hem | Nästa artikel >