------------------------------ 
INNEHÅLL NR 4
Reflexer

Klasskampen vs Internationalen

Arbetarägda företag?

Strejkersättning och klasskamp

Rädslan skapar tystnad på arbetsplatserna, del 1

Rädslan skapar tystnad på arbetsplatserna, del 2

Inga nya lekplatser åt de rika!

Mona Sahlin springer nyliberalismens ärenden

Aktivist riskerar 25 år

Protesterna växer i Grekland

Stålarbetare, anarkister och miljövänner i blockad

Nazister fick fängelse

Sport

REFLEXER
-------------------------------------------------------

Facket sviker jobbarna

Den svenska högern har i åratal talat om nödvändigheten av att förändra arbetsmarknadens spelregler.

LO har länge varit starkt kritiskt till en avreglering, av naturliga själ. Detta skulle ju medföra att det fackliga inflytandet minskade avsevärt samt att medlemmarnas rättigheter och trygghet allvarligt beskärdes. Men nu börjar även facken vackla i denna fråga. LO, TCO och SAF har sedan i somras suttit i hemliga förhandlingar, där man disskuterat enighet och samförstånd inför kommande avtalsrörelser.

En tillväxtallians mellan arbetsmarknadens parter kräver vissa grundförutsättningar för att bli verklighet skriver SAF:s ordförande Anders Scharp på DN-debatt den 24 oktober. SAF kräver där ett svenskt EMU medlemskap, försämrad arbetsrätt, skattesänkningar och sänkta arbetsgivaravgifter. Sju fackliga ledare inom industrin skriver även de på DN-debatt: vi är beredda att ompröva kollektivavtalen och utveckla samarbetet med arbetsgivarna. Ett nytt saltsjöbadsavtal har vissa valt att kalla detta samförstånd på arbetsmarknaden.

Jag vill rätt och slätt kalla det fackligt klassförräderi. Fackföreningsrörelsen är dock inte enig.

Båda de tunga förbunden Transport och SIF har deklarerat att dessa inte tänker ta någon hänsyn till hemliga förhandlingar ovanför dess huvuden.

 

Väljarna sa vänster - sossarna höger

Regeringsförklaringen blev som väntat en stor besvikelse för alla vänsterväljare då SAP valde att fortsätta sin kurs mot höger, trots väljarnas tydliga underkännande av denna politik. Regeringen har bildat ett nytt stordepartement som skall ha hand om tillväxt och arbetsmarknadspolitik. I ledningen för detta näringsdepartement återfinns högersossen och den tidigare TCO ordföranden Björn Rosengren, han som vi minns smög omkring på porrklubbar. Mona Sahlin har också sin givna roll i detta nya departement.

Sahlin vill liksom Miljöpartiets Birger Schlaug att två personer skall få undantas turreglerna i småföretagen.

Hon har vidare deklarerat att skatten på arbete är för stor, dvs hon delar i högerns syn på arbetsmarknadspolitik. Hur fler jobb kommer att skapas för att det blir lättare att avskeda sina anställda är den stora frågan. De som företagen kommer att undanta turordningen blir helt enkelt de som är fackligt aktiva på sin arbetsplats, blivande mödrar, föräldrar som ofta är hemma med sjuka barn, etc.

Hur Sahlin kan förespråka en politik som får sådana konsekvenser är för mig ofattbar.

 

Strejker snart ett minne blott

Regeringen har som jag nämnt i föregående nummer lagt en utredning om det framtida förlikningssystemet.

Vilken förespråkar en starkare statlig styrning i dessa avseenden. Exempel på vad en sådan förlikningsprocess kan få för verkan går att finna i vårt grannland Danmark.

Förlikningssystemet har där underminerat arbetarnas strejkvapen. Ett tydligt exempel på detta var den senaste storstrejken i Danmark som regeringen helt enkelt stoppade.

 


Hem | Nästa artikel >